Η Ιατρός

Κυριακή Σαββίδη

Διαιτολόγος - Ψυχολόγος

Η Κυριακή Σαββίδη ως ιδρυτής του Nutri & Soul, είναι διαιτολόγος - ψυχολόγος, πτυχιού [...]